1. OH-grupp

  OH-grupp är ett annat namn på hydroxigrupp.
 2. matcirkel

  matcirkel är ett sätt att dela in livsmedel efter vad de innehåller för näringsämnen.
 3. valross

  valross är ett stort säldjur som finns i och omkring Arktis.
 4. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 5. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 6. övergångsmetaller

  övergångsmetaller, övergångselementär grundämnena i periodiska systemet från och med grupp 3 till och med grupp 11.

 7. glykol

  glykol [uttalas glykå’l] är en typ av alkohol som smakar sött.

 8. fästingar

  fästingar är små kryp som kan sprida sjukdomar, även till människor.
 9. halogener

  halogener är en grupp grundämnen som har många gemensamma egenskaper.

 10. glycerol

  glycerol är en ofarlig, färglös och tjockflytande vätska med söt smak.