1. blixtlås

  blixtlås är en låsanordning som används mest till textilier.
 2. häktning

  häktning innebär att en person som är misstänkt för ett brott sätts i fängelse eller häkte under tiden polisen undersöker brottet och domstolen prövar det.
 3. förhör

  förhör är när polisen frågar ut människor för att utreda ett brott.

 4. anhållande

  anhållande innebär att en person som är misstänkt för ett brott blir inlåst av polisen.
 5. försvarare

  försvarare är en advokat eller annan person som hjälper den som är misstänkt för brott.
 6. polis

  polis är ordet både för den enskilde polismannen och på hela polisväsendet i ett land.
 7. borgen

  borgen är en garanti för en annan person.
 8. kriminalvård

  kriminalvård är statens organisation för att hålla människor i fängelse och för att övervaka personer som fått andra brottspåföljder (straff).
 9. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.