1. häktning

    häktning innebär att en person som är misstänkt för ett brott sätts i fängelse eller häkte under tiden polisen undersöker brottet och domstolen prövar det.
  2. anhållande

    anhållande innebär att en person som är misstänkt för ett brott blir inlåst av polisen.
  3. brott

    brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.