1. härad

  härad är ett område i ett landskap, till exempel Bara härad i Skåne.
 2. ljuv

  ljuv är ett ord som i grunden betyder ’kär’, ’vänlig’ eller ’god’.
 3. jarl

  jarl var på vikingatiden och den äldre medeltiden den främsta mannen i riket näst efter kungen.
 4. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.
 5. Sten Sture

  Sten Sture den yngre var svensk adelsman och levde 1492 eller 1493 till 1520.
 6. Fader vår

  Fader vår är en bön som Jesus lärde att man skulle be.
 7. Mio, min Mio

  Mio, min Mio är en bok skriven av Astrid Lindgren.
 8. ironi

  ironi innebär att man säger eller skriver motsatsen till det man menar och räknar med att den som hör eller läser ska förstå detta.

 9. domstol

  domstol är ett statligt organ som har till uppgift att döma i bland annat brottmål och tvistemål.
 10. ensilage

  ensilage är djurfoder som konserverats.