1. mygla

  mygla är att på ett otillbörligt sätt skaffa sig fördelar som man egentligen inte skulle ha.
 2. makaber

  makaber är någonting som är skrämmande och obehagligt.
 3. socialistiska partier

  socialistiska partier kallas de politiska partier som vill ha ett socialistisk samhälle.
 4. hektar

  hektar är en areaenhet som har beteckningen ha.
 5. anarkist

  anarkist är en person som tycker att staten inte ska ha rätt att bestämma över människorna, se anarkism.
 6. gasform

  gasform är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.
 7. auktoritet

  auktoritet sägs en person ha som har makt och inflytande över andra och som uppfattas ha självklar rätt till detta.
 8. motorcykel

  motorcykel är ett motorfordon med två eller tre hjul.
 9. kapacitet

  kapacitet är ett slags mått på en förmåga, hos både människor och maskiner, att arbeta, tillverka och förvara något.
 10. konflikt

  konflikt är när två eller flera personer inte kan komma överens.