1. hackare

  hackare, eller på engelska hackers, betyder numera ett slags dataförbrytare.

 2. plog

  plog är ett redskap som man använder för att vända jorden på en åker och göra den lös och luftig.
 3. hackspettar

  hackspettar är en fågelfamilj med cirka 200 arter.
 4. datorvirus

  datorvirus är ett slags elaka dataprogram som tillverkas och släpps ut av ”hackare”.
 5. stenåldern

  stenåldern är det arkeologiska namnet på människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap.
 6. pepita

  pepita är ett vävt mönster på tyger som ser ut som små rutor på snedden.
 7. jordbruk

  jordbruk innebär att man använder mark som åker eller betesmark för att framställa mat, foder eller råvaror som utnyttjas till energi eller i industrin.
 8. större hackspett

  större hackspett är en fågel.
 9. spillkråka

  spillkråka är en fågel.
 10. nötväcka

  nötväcka är en fågel.