1. hackare

  hackare, eller på engelska hackers, betyder numera ett slags dataförbrytare.

 2. hackspettar

  hackspettar är en fågelfamilj med cirka 200 arter.
 3. större hackspett

  större hackspett är en fågel.
 4. pepita

  pepita är ett vävt mönster på tyger som ser ut som små rutor på snedden.
 5. datorvirus

  datorvirus är ett slags elaka dataprogram som tillverkas och släpps ut av ”hackare”.
 6. nötväcka

  nötväcka är en fågel.
 7. spillkråka

  spillkråka är en fågel.
 8. göktyta

  göktyta är en fågel.
 9. jordbruk

  jordbruk innebär att man använder mark som åker eller betesmark för att framställa mat, foder eller råvaror som utnyttjas till energi eller i industrin.
 10. Albanien

  Albanien är ett land i södra Europa, på västra sidan av Balkanhalvön.