1. halal

  halal är ett ord inom islam för mat som man får lov att äta.
 2. Halland

  Halland är ett landskap i sydvästra Götaland.

 3. halvledare

  halvledare är en grupp av material som leder elektrisk ström ganska dåligt men ändå inte stoppar strömmen helt.
 4. halogener

  halogener är en grupp grundämnen som har många gemensamma egenskaper.

 5. halvbjörnar

  halvbjörnar är en rovdjursfamilj.
 6. halveringstid

  halveringstid är ett mått på takten i ett förlopp som klingar av.
 7. halakha

  halakha är regler och lagar i Talmud, den judiska muntliga lagen.
 8. halvmetaller

  halvmetaller är grundämnen som liknar både metaller och icke-metaller. 

 9. halvapor

  halvapor är däggdjur som hör till gruppen primater.

 10. hallucinogener

  hallucinogener är droger som framkallar hallucinationer.