1. HIV

  HIV är det virus som kan leda till sjukdomen aids.

 2. virus

  virus är mycket små smittsamma partiklar som är ett mellanting mellan levande organismer och dött material.

 3. epidemi

  epidemi kallas det när många människor i ett område under kort tid blir sjuka i samma sjukdom.

 4. aids

  aids är en allvarlig sjukdom som angriper och slår ut kroppens immunsystem.
 5. millenniemålen

  millenniemålen var åtta mål för den globala utvecklingen som beslutades av FN:s medlemsstater.

 6. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 7. sexuellt överförbara sjukdomar

  sexuellt överförbara sjukdomar är sjukdomar som smittar vid samlag.
 8. UNDP

  UNDP är en organisation inom FN som arbetar för att samordna bistånd till utvecklingsländer.
 9. smittskyddslagen

  smittskyddslagen är en lag som talar om hur sjukvården, samhället och enskilda personer ska göra för att skydda människor mot smittsamma sjukdomar.
 10. bromsmedicin

  bromsmedicin är ett läkemedel som bromsar upp en sjukdom som man inte kan bota helt.