1. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 2. proton

  proton är kärnan i en väteatom och en av de partiklar som alla atomkärnor är uppbyggda av.

 3. elektron

  elektron är en av de partiklar som en atom är uppbyggd av.

 4. lever

  lever är ett livsviktigt organ i kroppen hos människan och andra djur.
 5. tjocktarm

  tjocktarm är den del av tarmkanalen som sitter mellan tunntarmen och anus.
 6. vakuol

  vakuol [uttalas vackuå´l] är en bubbla som innehåller vätska. Den finns i celler som har cellkärna.
 7. Gregor Mendel

  Gregor Mendel var en österrikisk munk som upptäckte hur olika egenskaper ärvs och som därför kallas genetikens fader.
 8. blodomlopp

  blodomlopp är ett system för transport i kroppen och består av blodkärl och hjärta.
 9. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.
 10. evolution

  evolution betyder förändring av de ärftliga egenskaperna hos en population av växter, djur eller andra organismer.