1. vetenskap

  vetenskap är att undersöka naturen och verkligheten inom ett visst område för att komma fram till påståenden, teorier, om hur de är beskaffade.

 2. hermeneutik

  hermeneutik är en filosofisk inriktning som handlar om tolkning och förståelse. 

 3. gymnasieskola

  gymnasieskola är en treårig frivillig skola i Sverige.

 4. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.