1. hyperbol

    hyperbol är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man överdriver väldigt mycket för att verkligen få fram ett budskap.
  2. stilfigur

    stilfigur är ett speciellt sätt att uttrycka sig som man använder för att öka effekten av det man säger eller skriver.

  3. litotes

    litotes är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man underdriver och förstärker något genom att försvaga det.