1. observation

  observation är en noggrann och uppmärksam iakttagelse.
 2. världsbild

  världsbild kallar man den syn på världen som människan under skilda tider har haft.
 3. kvantmekanik

  kvantmekanik är ett slags bild eller föreställning, kort sagt en teori, om atomernas, molekylernas och atomkärnornas värld.
 4. plattektonik

  plattektonik (avstavas platt-tektonik) beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i förhållande till varandra.

 5. Salomon August Andrée

  Salomon August Andrée var ingenjör, fysiker och polarforskare.