1. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 2. antikropp

  antikropp kallas ett protein som bildas av kroppens immunförsvar för att sättas in mot främmande ämnen, främst smittämnen.
 3. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 4. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 5. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.
 6. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.

 7. feminism

  feminism är en övergripande teori (förklaringsmodell) och en politisk rörelse.
 8. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 9. samhälle

  samhälle är ett ord som används i lite olika betydelser.
 10. organiska föreningar

  organiska föreningar är en mycket stor grupp kemiska föreningar som alla innehåller grundämnet kol.