1. ickekonventionella vapen

  ickekonventionella vapen är ett annat namn på massförstörelsevapen.
 2. konventionell

  konventionell är till exempel en person, en klädsel eller en tillställning som följer traditionella regler.
 3. konventionella vapen

  konventionella vapen kallas vapen som verkar med kulor, splitter och tryck.
 4. ekologisk odling

  ekologisk odling är ett sätt att odla som bygger på förnybara resurser, till exempel kogödsel, som finns nära gården.
 5. rättighet

  rättighet är både tillåtelse att göra något och skyldighet att följa regler.
 6. vapen

  vapen är ursprungligen utrustning för strid och jakt.