1. ideologi

  ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet.
 2. borgerliga partier

  borgerliga partier kallas ibland de politiska partier som är för marknadsekonomi och emot socialism.
 3. ekologism

  ekologism är ett sätt att se på samhället som har ekologisk balans och hållbar utveckling som centrala idéer.
 4. tes

  tes är ett påstående som man kan diskutera för och emot.
 5. mellankrigstiden

  mellankrigstiden kallas perioden mellan första och andra världskriget, alltså från november 1918 till september 1939.
 6. sekularisering

  sekularisering innebär en minskning av religionens betydelse och inflytande i samhället.
 7. Grön Ungdom

  Grön Ungdom, GU, är en politisk förening för unga människor som stöder Miljöpartiet de gröna.

 8. parti

  parti, eller politiskt parti, är människor med ungefär samma åsikter som har gått ihop för att arbeta inom politiken.
 9. människosyn

  människosyn är en uppfattning om hur människor är i grunden, det vill säga vilka egenskaper och möjligheter människor för det mesta har.

 10. Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna är ett politiskt parti i Sverige.