1. imam

  imam är inom riktningen shia i islam ett namn på islams ledare efter Muhammed.
 2. imam

  imam är en person inom islam som leder den gemensamma bönen i moskén.
 3. shia

  shia är en riktning inom islam.

 4. imam

  imam är en religiös ledare inom islam.
 5. tolvsekten

  tolvsekten är den största gruppen inom shiitisk islam.
 6. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 7. gudstjänst

  gudstjänst innebär att människor samlas för att upprätthålla relationen till en eller flera gudar.
 8. sjusekten

  sjusekten är ett samlingsnamn på olika riktningar inom shiitisk islam.
 9. Oman

  Oman är ett land på Arabiska halvön.

 10. Jemen

  Jemen, eller Yemen, är ett land på sydvästra spetsen av Arabiska halvön.