1. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år.
 2. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 3. kemisk reaktion

  kemisk reaktion kallas det som händer när kemiska ämnen övergår till nya ämnen.
 4. månen

  månen är jordens måne.

 5. finska

  finska är det språk som talas av de flesta av Finlands invånare.
 6. digerdöden

  digerdöden härjade i mitten av 1300-talet.

 7. fasta

  fasta är att låta bli att äta.
 8. ungdomsspråk

  ungdomsspråk är ett språk som ungdomar kan använda när de samtalar med varandra.

 9. öken

  öken är ett landområde där ingenting eller nästan ingenting växer.
 10. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år plus inkomster som landet får från andra länder.