1. innanhav

  innanhav är en del av ett hav eller en ocean som ligger nära kusten eller öar.
 2. Adolf Hitler

  Adolf Hitler var det tyska nazistpartiets ledare och Tysklands diktator 1934–1945.
 3. mitos

  mitos [uttalas mitå´s] kallas det när en levande cell delar sig i två exakt likadana celler.

 4. hajj

  hajj är vallfärden till Mekka i Saudiarabien.
 5. censur

  censur innebär att myndigheter granskar böcker, filmer, radioprogram och TV-program med mera innan de kommer ut.
 6. pesach

  pesach är det judiska namnet på påsken.

 7. digerdöden

  digerdöden härjade i mitten av 1300-talet.

 8. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 9. bodhisattva

  bodhisattva är inom buddhismen en person som kommit så långt i sin utveckling att nästa steg är att bli buddha.
 10. råolja

  råolja är den olja som pumpas upp ur marken eller från havsbottnen.