1. insekter

  insekter är leddjur med sex ben. Kroppen är indelad i huvud, mellankropp och bakkropp.
 2. insemination

  insemination är en metod för att föra in spermier i slidan eller livmodern.
 3. insektsätande växter

  insektsätande växter är växter som fångar och äter insekter och andra smådjur.
 4. Frankenstein

  Frankenstein är en uppfinnare som vill skapa en människa.
 5. Sofokles

  Sofokles var en grekisk författare som skrev teaterpjäser.
 6. respekt

  respekt är ungefär att visa eller känna att man värdesätter någon eller någons egenskaper.
 7. geometri

  geometri är en gren av matematiken.
 8. katastroffilm

  katastroffilm är en genre inom filmen som skildrar naturkatastrofer eller katastrofer som människan har orsakat.
 9. tolvstegsprogram

  tolvstegsprogram, 12-stegsprogram, är program i 12 steg där man arbetar för att bli fri från beroende av droger med mera.
 10. peripeti

  peripeti är den viktigaste vändpunkten i ett drama.