1. interferens

  interferens är när olika vågrörelser överlagrar varandra och samverkar.
 2. integrera

  integrera är att förena olika grupper av människor till en större gemenskap.
 3. introduktion

  introduktion betyder ’införande’ eller ibland ’inledning’.
 4. introducera

  introducera betyder ’införa’; se introduktion.
 5. intresseorganisation

  intresseorganisation är en organisation som arbetar för medlemmarnas ekonomiska intressen.
 6. intervju

  intervju är ett samtal där en person frågas ut.
 7. intrig

  intrig är ett annat ord för handlingen i till exempel en bok eller en teaterpjäs.
 8. intelligens

  intelligens är ungefär detsamma som att vara smart.
 9. interjektion

  interjektion är en ordklass.
 10. intersexualitet

  intersexualitet innebär att ett barn föds med en kropp som inte anses vara typisk för en pojke eller en flicka.