1. intervju

  intervju är ett samtal där en person frågas ut.
 2. metod

  metod är ett sätt att arbeta för att nå ett visst mål.

 3. demografi

  demografi är en vetenskap där forskare studerar befolkningen.

 4. utvärdering

  utvärdering innebär att man noggrant bedömer resultatet av något man själv eller någon annan har gjort, alltså vad det har lett fram till.
 5. exklusiv

  exklusiv är ett ord som används om något som är ovanligt och mycket dyrt och fint.
 6. objekt

  objekt är föremål som man gör något med, till exempel köper eller säljer.
 7. flyttningsbidrag

  flyttningsbidrag är pengar som man kan få av staten om man måste flytta för att börja på ett nytt arbete.
 8. journalistik

  journalistik är det arbete som görs för att samla in, välja ut, bearbeta och presentera material i massmedier. Resultatet av det här arbetet kallas också journalistik.

 9. infotainment

  infotainment är information som förs fram på ett underhållande sätt i bland annat radio och TV.
 10. källa

  källa är något som du hämtar upplysningar eller fakta ifrån.