1. Irak

  Irak är ett land i Mellanöstern.

 2. Ashura

  Ashura är en fastedag inom islam.
 3. Kuwaitkriget

  Kuwaitkriget, eller ibland gulfkriget, var ett krig 1990–1991 mellan Irak och en grupp stater som hade stöd av FN (FN-alliansen).
 4. Irakkriget

  Irakkriget var ett krig 2003 mellan Irak på ena sidan och främst USA och Storbritannien på andra.
 5. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget var ett krig mellan Irak och Iran som pågick från 1980 till 1988.

 6. Saddam Hussein

  Saddam Hussein var en irakisk politiker som tillhörde Bathpartiet.
 7. desinformation

  desinformation är spridning av felaktig information.
 8. Syrien

  Syrien är ett land i Mellanöstern.

 9. Jordanien

  Jordanien är ett land i Mellanöstern.