1. motkraft

  motkraft är en kraft som motverkar en annan kraft

 2. Dante Alighieri

  Dante Alighieri var en italiensk författare som levde på medeltiden.
 3. rullstensås

  rullstensås är en långsträckt höjdrygg i naturen.
 4. pingviner

  pingviner kallar man de fåglar som är allra bäst anpassade till ett liv i havet.
 5. morän

  morän är en jordart som skapats av inlandsis.
 6. Karl X Gustav

  Karl X Gustav var kung av Sverige 1654–1660.
 7. normalkraft

  normalkraft är en kraft som verkar vinkelrätt mot den yta som ett föremål står på.

 8. Nordpolen

  Nordpolen, geografiska nordpolen, är jordens nordligaste punkt och ligger i ett ständigt istäckt havsområde som kallas Arktis.
 9. Dalälven

  Dalälven är Dalarnas stora och viktiga vattendrag.
 10. inuiter

  inuiter är ett folk som lever i det norra polarområdet, Arktis.