1. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 2. Sydafrika

  Sydafrika är ett land i södra Afrika.

 3. lösning

  lösning är en blandning av flera ämnen där man inte kan se skillnad på de olika ämnena. 

 4. yin och yang

  yin och yang är de två krafter som enligt gamla kinesiska traditioner styr allt i universum.
 5. värme

  värme är två saker, nämligen värmestrålning och värme i ting.
 6. tradition

  tradition är något människor gör på ett visst sätt därför att det brukar vara så.

 7. Hannibal

  Hannibal var en ledare och militär från Karthago som levde på 200-talet före Kristus.
 8. likström

  likström kallas en elektrisk ström som hela tiden rör sig i samma riktning.
 9. skyddstillsyn

  skyddstillsyn är en brottspåföljd (ett straff).
 10. Tännforsen

  Tännforsen är ett vattenfall i Åreälven i västra Jämtland.