1. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 2. kolsyra

  kolsyra bildas då man blandar gasen koldioxid med vatten.
 3. idisslare

  idisslare är djur som tuggar och sväljer födan två gånger.
 4. smörsyra

  smörsyra är en organisk syra som också kallas butansyra.
 5. algoritm

  algoritm är en beskrivning av en process eller en metod för att lösa ett problem eller utföra en viss uppgift. 

 6. te

  te är en art i familjen teväxter och en dryck.
 7. matza

  matza är en sorts bröd som inte är jäst.

 8. bakpulver

  bakpulver är ett ämne som man använder när man bakar.
 9. Nordkorea

  Nordkorea är ett land i östra Asien.

 10. lättbetong

  lättbetong är ett byggnadsmaterial som är ”uppblåst” och därför lätt.