1. jättar

  jättar är övernaturliga och storväxta varelser som många trodde på förr i tiden.
 2. jätte

  jätte är en övernaturlig och storväxt varelse, se jättar.
 3. Don Quijote

  Don Quijote är huvudperson i en spansk roman från början av 1600-talet.
 4. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen är fantasivarelser som finns dels i folktron, dels i påhittade berättelser som folksagor.

 5. Gullivers resor

  Gullivers resor är en bok som handlar om den engelske läkaren Gullivers resor till fantastiska länder.
 6. cykloper

  cykloper, eller kykloper, var enögda jättar i grekiska sagor.
 7. Ymer

  Ymer var en jätte i fornnordisk religion.

 8. Yggdrasil

  Yggdrasil är ett träd, en ask, i fornnordisk religion.

 9. Idun

  Idun är en gudinna i fornnordisk religion.

 10. Tor

  Tor är tillsammans med Oden den viktigaste guden i fornnordisk religion.