1. välfärd

  välfärd är ett ord för hur bra människor har det. 

 2. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.

 3. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 4. resurs

  resurs är en tillgång, något som är bra att ha.
 5. Rosa Parks

  Rosa Parks var en kämpe i medborgarrättsrörelsen i USA.

 6. arabiska våren

  arabiska våren är ett namn på uppror som startade i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern på våren 2011.

 7. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år plus inkomster som landet får från andra länder.
 8. marknadsföring

  marknadsföring är reklam och många andra saker som företag gör för att få människor och andra företag att köpa deras varor och tjänster eller satsa pengar i företaget.
 9. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring innebär att den som inte har något arbete ändå kan få pengar.
 10. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.