1. välfärd

  välfärd är ett ord för hur bra människor har det. 

 2. resurs

  resurs är en tillgång, något som är bra att ha.
 3. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.

 4. mellankrigstiden

  mellankrigstiden kallas perioden mellan första och andra världskriget, alltså från november 1918 till september 1939.
 5. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 6. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 7. Rosa Parks

  Rosa Parks var en kämpe i medborgarrättsrörelsen i USA.

 8. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år plus inkomster som landet får från andra länder.
 9. arabiska våren

  arabiska våren är ett namn på uppror som startade i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern på våren 2011.

 10. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.