1. jon

  jon är en elektriskt laddad partikel som bildas när en atom eller grupp av atomer avger eller tar upp elektroner.
 2. jonförening

  jonförening är en kemisk förening som är uppbyggd av positiva och negativa joner.
 3. joniserande strålning

  joniserande strålning är strålning som kan slå loss elektroner ur atomer eller molekyler och på så sätt göra om dessa till joner.
 4. jonbindning

  jonbindning är den typ av kemisk bindning som håller ihop positiva och negativa joner.

 5. Jon Blund

  Jon Blund eller John Blund kallas en påhittad figur som kommer med sömn till barn och ger dem vackra drömmar.
 6. Jona

  Jona är huvudpersonen i Jonas bok i Bibeln.
 7. Jonas Alströmer

  Jonas Alströmer var en industriman och föregångare inom lantbruket.
 8. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.

 9. elektrolyt

  elektrolyt är ett ämne eller en blandning som innehåller fria joner och som därför kan leda elektrisk ström.
 10. nedbrytning

  nedbrytning kallas den process i naturen där organismer sönderdelar och omvandlar organiskt material, döda växter, svampar, alger och djur till oorganiska molekyler.