1. varp

  varp är i vävtekniken de parallella trådar som löper vinkelrätt mot inslagstråden.
 2. Mumintrollen

  Mumintrollen är skapade av den finlandssvenska konstnären och författaren Tove Jansson.
 3. Psaltaren

  Psaltaren är en bok i Bibeln.
 4. loge

  loge är en lada där man förr tröskade säd, alltså skilde frön och kärnor från säden genom att slå på säden med käppar.
 5. biljard

  biljard är ett spel där en boll, spelbollen, som ligger på ett tygklätt bord ska stötas med hjälp av en käpp så att den träffar andra bollar.
 6. Bord, duka dig!

  Bord, duka dig! är en folksaga som handlar om en fattig man som av djävulen har fått saker som gör honom rik.
 7. blindhet

  blindhet, det att inte kunna se, är ett handikapp, en funktionsnedsättning.
 8. lins

  lins är ett stycke buktigt glas som bryter (”kröker”) ljusets strålar.
 9. jordbruk

  jordbruk innebär att man använder mark som åker eller betesmark för att framställa mat, foder eller råvaror som utnyttjas till energi eller i industrin.
 10. solur

  solur är en enkel anordning utan rörliga delar som visar tiden på dagen med hjälp av solljuset.