1. Lajka

  Lajka hette den hund som var den första levande varelsen i omloppsbana kring jorden.

 2. linbana

  linbana är ett transportmedel där korgar, stolar eller kabiner hänger under en kabel (en grov stålvajer) och dras framåt av den.
 3. tryckfallssjuka

  tryckfallssjuka är skador på kroppen som uppkommer när trycket runt kroppen sjunker snabbt.
 4. rymdfart

  rymdfart innebär att man färdas i rymden.