1. Kap Horn

  Kap Horn är Sydamerikas sydligaste spets.
 2. Kap Verde

  Kap Verde är ett land utanför västra Afrikas kust.

 3. kapillärkraft

  kapillärkraft är ett fenomen som man kan se när en vätska av sig själv förflyttar sig till små håligheter eller rör sig i ett tunt rör.
 4. kapitulation

  kapitulation är en handling där man ger upp inför en fiende.
 5. Kapstaden

  Kapstaden är Sydafrikas näst största stad.
 6. kapacitet

  kapacitet är ett slags mått på en förmåga, hos både människor och maskiner, att arbeta, tillverka och förvara något.
 7. kapten

  kapten är en titel som används i många sammanhang och som innebär chef av något slag.
 8. kapsel

  kapsel är ett ord som används i många sammanhang.
 9. kaprifoler

  kaprifoler är klängande buskar.
 10. kappmuskel

  kappmuskel är en muskel som man använder när man rör skulderbladet och axeln och när man vrider på halsen och huvudet.