1. kedja

  kedja är ett böjligt metallband som består av flera hopsatta mindre delar som kallas länkar.
 2. transkription

  transkription är när mRNA bildas som en spegelbild av en gen.
 3. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 4. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.

 5. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 6. polymer

  polymer är ett material som består av ett stort antal molekyler som är hopbundna med varandra.
 7. stärkelse

  stärkelse är en kolhydrat som består av tusentals molekyler av sockerarten glukos.
 8. aminosyror

  aminosyror är viktiga kemiska föreningar som bygger upp proteiner.
 9. gatekeeper

  gatekeeper eller grindvakt är ett ord som används för att förklara varför vissa nyheter sprids och andra inte.
 10. polymerisation

  polymerisation är en kemisk process där många små molekyler kopplas ihop med varandra till mycket stora molekyler.