1. linjediagram

    linjediagram är en typ av diagram som med hjälp av räta linjer används för att visa exempelvis hur något förändras med tiden.
  2. solur

    solur är en enkel anordning utan rörliga delar som visar tiden på dagen med hjälp av solljuset.