1. jämvikt

  jämvikt är när ett föremål är i balans, vilket betyder att de krafter som försöker ändra föremålets läge tar ut varandra.

 2. mobbning

  mobbning är när en människa eller en grupp utsätts för olika typer av elakheter gång på gång.
 3. ofredande

  ofredande är ett brott som innebär att man antastar någon fysiskt eller medvetet stör någon annan person.
 4. värmeledning

  värmeledning är när värme överförs i ett fast material.

 5. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 6. resonans

  resonans är när något svänger eller vibrerar i takt med något annat.
 7. ekologi

  ekologi är läran om hur organismer, såsom djur och växter, lever och fungerar i sina livsmiljöer.
 8. värme

  värme är två saker, nämligen värmestrålning och värme i ting.
 9. ljudhastighet

  ljudhastighet är den hastighet som en ljudvåg rör sig med.
 10. curling

  curling är en idrott där man skjuter tunga stenar på en lång bana av is mot en måltavla målad i isen.