1. koks

  koks är ett bränsle som framställs ur stenkol.
 2. destillation

  destillation är en teknik för att åtskilja olika vätskor i en blandning.
 3. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.

 4. gullviva

  gullviva är en vårblomma.
 5. aceton

  aceton är en färglös, brandfarlig vätska med skarp lukt.
 6. pastörisering

  pastörisering är uppvärmning av livsmedel till en viss temperatur så att vissa mikroorganismer dör.
 7. kaffe

  kaffe är en växt och en dryck som görs av en sorts frön (”kaffebönor”).

 8. kärnreaktor

  kärnreaktor är en anläggning där man ordnar en kedjereaktion med atomkärnor för att få energi.
 9. majs

  majs är ett av jordens viktigaste sädesslag, efter vete och ris.

 10. fotogen

  fotogen är en färglös och brandfarlig vätska.