1. kollektivavtal

  kollektivavtal är en överenskommelse mellan facket (de anställdas förening) och en eller en grupp arbetsgivare.
 2. kollision

  kollision är en kraftig och snabb sammanstötning.
 3. kollektivisering

  kollektivisering innebär att fabriker, mark med mera som privatpersoner eller företag äger tas över av flera människor som äger det kollektivt, alltså gemensamt.
 4. kollektivtrafik

  kollektivtrafik är ett sätt för resande att tillsammans använda ett fordon.
 5. kollektion

  kollektion är en samling värdefulla föremål, till exempel konst eller böcker.
 6. kollektiv

  kollektiv är en stor grupp människor som har ett gemensamt intresse.
 7. faktaresistens

  faktaresistens  är när någon inte lyssnar på fakta som talar emot det hon eller han tycker.

 8. dator

  dator är en maskin som hanterar och ändrar data, alltså information.

 9. covid-19

  covid-19 är en sjukdom som man kan få om man har smittats med en viss sorts coronavirus.

 10. Alfons Åberg

  Alfons Åberg är huvudperson i över 20 bilderböcker av Gunilla Bergström.