1. krockkudde

  krockkudde är en uppblåsbar kudde som sitter gömd inne i bilen.
 2. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.
 3. plattektonik

  plattektonik (avstavas platt-tektonik) beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i förhållande till varandra.

 4. meteor

  meteor är ett snabbt lysande streck på natthimlen som uppstår när en liten sten eller ett gruskorn faller in i jordatmosfären.
 5. fjällkedjan

  fjällkedjan, skandinaviska fjällkedjan, är en bergskedja i Sverige och Norge.
 6. vibration

  vibration är när något i snabb takt rör sig fram och tillbaka, upp eller ner, på ett mer eller mindre regelbundet sätt.
 7. Himalaya

  Himalaya är en bergskedja i södra Asien.
 8. bergskedja

  bergskedja kallas ett stort område med många berg som hänger samman.

 9. bilbälte

  bilbälte är en anordning med ett starkt band som man spänner fast sig med i bilar.
 10. Zenon från Elea

  Zenon från Elea var en grekisk filosof och lärjunge till Parmenides på 400-talet före Kristus.