1. lösningsmedel

  lösningsmedel är ett ämne som används för att lösa upp ett annat ämne.

 2. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget rasade i Europa, mest i Tyskland, mellan 1618 och 1648.

 3. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.
 4. aktiveringsenergi

  aktiveringsenergi är ett energitillskott som krävs för att en kemisk reaktion ska kunna ske.

 5. kullager

  kullager är ett lager som består av stålkulor som oftast ligger i spår mellan en yttre och en inre metallring.
 6. strukturformel

  strukturformel är en bild som visar hur atomerna är bundna till varandra i en molekyl.
 7. Kirgizistan

  Kirgizistan är ett land i Centralasien.

 8. Sten Sture

  Sten Sture den yngre var svensk adelsman och levde 1492 eller 1493 till 1520.
 9. Bhutan

  Bhutan är ett land i Asien.

 10. lymfsystem

  lymfsystem är ett system i kroppen för cirkulation av lymfa.