1. konjunktur

  konjunktur har att göra med om ekonomin går bra eller dåligt, om det råder goda eller dåliga tider.
 2. börs

  börs är en marknad där man köper och säljer någonting under stränga regler.
 3. gymnasieskola

  gymnasieskola är en treårig frivillig skola i Sverige.
 4. Föreningen Norden

  Föreningen Norden är en svensk organisation som arbetar för att öka samarbetet mellan de nordiska länderna och mellan nordiska länder och omvärlden.
 5. Tomelilla

  Tomelilla är centralort i Tomelilla kommun i Skåne och ligger på Österlen.

 6. Höör

  Höör är namnet på både en kommun och centralorten i Höörs kommun.

 7. Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen, eller Af, är en statlig myndighet som hjälper arbetslösa att hitta jobb.
 8. engelska

  engelska heter på engelska English.
 9. mentor

  mentor är en person som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och ger stöd och råd till en annan person.
 10. universitet

  universitet är en skola för högre utbildning och forskning i Sverige.