1. centrifugalkraft

  centrifugalkraft är en så kallad fiktiv kraft som uppstår när ett föremål roterar.

 2. olympiska spelen

  olympiska spelen, eller OS, är världens största idrottstävlingar.

 3. järnväg

  järnväg är en bana av järn där fordon som tåg och spårvagnar kan gå.
 4. motocross

  motocross är en tävlingsidrott med motorcykel.

 5. väderstation

  väderstation är en plats där man mäter sådant som har med vädret att göra.
 6. varmfront

  varmfront är ett smalt och långsträckt område i atmosfären där varmare luft tränger undan kallare luft.
 7. funktion

  funktion är ett samband mellan två eller flera variabler i matematiken.
 8. serpentinväg

  serpentinväg är en väg som slingrar sig uppför en bergssida.
 9. kallfront

  kallfront är ett smalt och långsträckt område i atmosfären där kallare luft tränger undan varmare luft.
 10. skeleton

  skeleton är en idrott där man åker på en liten kälke nedför en lång isbana med lutande kurvor.