1. läcker

  läcker säger man om någonting som smakar mycket gott.
 2. miljöförstöring

  miljöförstöring innebär att människan skadar den omgivning hon själv lever i.
 3. sjö

  sjö eller insjö är en vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.
 4. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 5. räddningstjänst

  räddningstjänst är statens och kommunernas hjälp när en olycka inträffat.
 6. sensor

  sensor är en anordning som känner av någonting.
 7. vattenförorening

  vattenförorening är ett ämne som förekommer i vatten i så stor mängd att det kan skada människor, djur och växter.
 8. näring

  näring är energi och byggstenar som organismer behöver för att leva, växa och fortplanta sig.

 9. klaff

  klaff används för att ändra tonhöjd när man spelar vissa träblåsinstrument.
 10. avfall

  avfall kallas de rester som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med, till exempel tömda glasflaskor och använda batterier.