1. sjö

  sjö eller insjö är en vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.
 2. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 3. eutrofiering

  eutrofiering innebär att tillgången på näring ökar i ett naturområde, till exempel i en sjö.
 4. vattenförorening

  vattenförorening är ett ämne som förekommer i vatten i så stor mängd att det kan skada människor, djur och växter.
 5. miljöförstöring

  miljöförstöring innebär att människan skadar den omgivning hon själv lever i.
 6. läcker

  läcker säger man om någonting som smakar mycket gott.
 7. sensor

  sensor är en anordning som känner av någonting.
 8. oljeutsläpp

  oljeutsläpp innebär att olja läcker ut i vatten eller på marken.
 9. nedskräpning

  nedskräpning är att avsiktligt eller av misstag skräpa ner.
 10. klaff

  klaff används för att ändra tonhöjd när man spelar vissa träblåsinstrument.