1. Selma Lagerlöf

  Selma Lagerlöf var en svensk författare som föddes 1858 och dog 1940.
 2. bar mitzva

  bar mitzva är en judisk ceremoni för pojkar som blivit 13 år och 1 dag.
 3. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 4. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 5. bat mitzva

  bat mitzva är en judisk ceremoni för flickor som blivit 12 år och 1 dag.
 6. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 7. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 8. parlamentarism

  parlamentarism betyder att ett land styrs av en regering som har stöd av landets parlament.
 9. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 10. departement

  departement är i Sverige olika avdelningar som lyder under regeringen, till exempel Utrikesdepartementet.