1. lösning

  lösning är en blandning av flera ämnen där man inte kan se skillnad på de olika ämnena. 

 2. lösningsmedel

  lösningsmedel är ett ämne som används för att lösa upp ett annat ämne.

 3. lössjord

  lössjord är en jordart.
 4. lösenord

  lösenord är en kod som man måste ange för att man ska få tillgång till något.
 5. löss

  löss är små insekter som lever av att suga blod.
 6. organiska lösningsmedel

  organiska lösningsmedel är vätskor som används för att lösa upp ämnen som inte löser sig i vatten.
 7. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 8. glukos

  glukos är en typ av socker som också kallas druvsocker.

 9. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen kallas de lösesummor som Sverige fick betala till Danmark för att få tillbaka Älvsborg 1570 och 1613.

 10. ad hoc-lösning

  ad hoc-lösning är en tillfällig lösning; se ad hoc.