1. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 2. glukos

  glukos är en typ av socker som också kallas druvsocker.

 3. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen kallas de lösesummor som Sverige fick betala till Danmark för att få tillbaka Älvsborg 1570 och 1613.

 4. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 5. enzymer

  enzymer är proteiner som hjälper till när kemiska reaktioner ska ske i kroppen.

 6. öken

  öken är ett landområde där ingenting eller nästan ingenting växer.

 7. andning

  andning är när syre transporteras in i kroppen och koldioxid transporteras ut ur kroppen.
 8. intelligens

  intelligens är ungefär detsamma som att vara smart.

 9. lavin

  lavin är ett snöskred utför en bergssida.
 10. svavelsyra

  svavelsyra är en kemisk förening av väte, svavel och syre med den kemiska formeln H 2SO 4.