1. asp

  asp är ett träd.
 2. nedbrytning

  nedbrytning kallas den process i naturen där organismer sönderdelar och omvandlar organiskt material, döda växter, svampar, alger och djur till oorganiska molekyler.

 3. kanin

  kanin är ett tamt djur som härstammar från vildkanin.
 4. lövskog

  lövskog är skog som till största delen består av lövträd.
 5. vide

  vide är namn på flera buskar och små träd.
 6. dovhjort

  dovhjort är en art i familjen hjortdjur.
 7. pungdjur

  pungdjur är en mycket speciell grupp bland däggdjuren.
 8. får

  får är ett släkte getdjur.
 9. ryggradsdjur

  ryggradsdjur är en grupp djur.
 10. mycel

  mycel är ett nätverk av fina celltrådar som finns hos svampar.