1. laddning

  laddning, se elektrisk laddning.
 2. Ladoga

  Ladoga är Europas största insjö.
 3. elektrisk laddning

  elektrisk laddning är en egenskap som finns hos de minsta beståndsdelarna som allting är byggt av, de små partiklarna inne i atomerna.
 4. Magnus Ladulås

  Magnus Ladulås var kung av Sverige 1275–1290.
 5. ladusvala

  ladusvala är en fågel.
 6. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 7. kalla kriget

  kalla kriget kallas konflikten mellan USA och Sovjetunionen från andra världskrigets slut 1945 till omkring 1990.

 8. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 9. Merkurius

  Merkurius är den innersta av planeterna i solsystemet, alltså den som har sin bana närmast solen.
 10. Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen är en doktrin (handlingslinje) som lades fram av USA:s president Harry S. Truman i mars 1947.