1. energisparande

  energisparande innebär att man använder mindre energi genom att avstå från något, till exempel genom att sänka temperaturen inomhus eller genom att inte duscha så länge.
 2. automatgevär

  automatgevär är ett halvautomatiskt eldhandvapen som kan bäras och användas av en person.
 3. membran

  membran [uttalas memmbrán] kallas den tunna vägg eller hinna som finns ytterst i levande celler. Ibland använder man i stället orden cellmembran och plasmamembran.

 4. mobiltelefoni

  mobiltelefoni innebär att små bärbara radiotelefoner, mobiltelefoner, är anslutna till telenätet.

 5. solcell

  solcell är en ljuskänslig elektronisk komponent som omvandlar solstrålning till el.
 6. gruva

  gruva är en plats där man bryter malm eller kol eller andra mineral.
 7. patron

  patron är ammunition till framför allt eldhandvapen.
 8. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 9. polaroidfotografi

  polaroidfotografi är ett sätt att få färdiga bilder ur en kamera strax efter fotograferingen.
 10. ubåt

  ubåt är en förkortning av undervattensbåt.